ראשי » בריאות- כללי, כתבות-מרכזיות-ראשי » לקוי השמיעה הבוגרים בישראל

לקוי השמיעה הבוגרים בישראל

פרסום חדש על ידי הלמ”ס לרגל יום השמיעה הארצי מעלה נתונים אודות לקוי השמיעה הבוגרים בישראל

מן הנתונים לגבי בני 20 ומעלה בישראל עולה כי:

• 13% (כ-680 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי.
• ל-10% (כ-547 אלף נפש) יש קושי מועט ול-2.5% (כ-131 אלף נפש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל, גם אם הם מרכיבים מכשירי שמיעה (בעלי לקות שמיעה חמורה).
• שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל – יותר ממחצית (52%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, ול-19% יש קושי רב בשמיעה או שאינם שומעים בכלל.
• שיעור בעלי השכלה נמוכה בקרב אנשים לקויי שמיעה, גדול יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 64-45 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 41%, לעומת 33% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה חמורה.
• בגילי העבודה העיקריים (54-24), שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 75% (79% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה).
• בגיל 64-45, 13% מאנשים עם לקות שמיעה חמורה חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה.
בגיל 64-45, אנשים עם לקות שמיעה חמורה אינם מרוצים מחייהם בשיעור הגדול פי שניים לעומת אנשים ללא לקות שמיעה (20% לעומת 11%, בהתאמה).