ראשי » בריאות- כללי, כתבות-מרכזיות-ראשי, לימודי בריאות ורפואה » ציון פסיכומטרי נמוך מהממוצע בקרב עובדי הוראה

ציון פסיכומטרי נמוך מהממוצע בקרב עובדי הוראה

ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בקרב כלל עובדי ההוראה הוא 494 בלבד

מהם המאפיינים של עובדי ההוראה בישראל מבחינת פרופיל הבחינה הפסיכומטרי : הלמ”ס פרסם מגוון נתונים אודות פרופיל רמת הביצוע של עובדי הוראה עד גיל 40, סטודנטים ובוגרים במכללות האקדמיות לחינוך, בשנים 2017-2006 בבחינה הפסיכומטרית (הציון הכללי וציוני התחומים חשיבה כמותית ואנגלית). מן הנתונים מתחוור כי:
• שיעורם של עובדי ההוראה (עד גיל 40), אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, נמצא במגמת עלייה ניכרת בעשור האחרון, מכ-54% בשנת 2008 לכ-70% בשנת 2017.
• ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בקרב כלל עובדי ההוראה עלה מ-477 נקודות בשנת 2008 ל-494 נקודות בשנת 2017. בקרב עובדי הוראה חדשים, מ-494 ל-509, בהתאמה.
• ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בשנת 2017, בקרב עובדי הוראה ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה, היה 530 לעומת 481 ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה. בקרב עובדי הוראה חדשים, 534 ו-500 בהתאמה.
• ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בשנת 2017, בקרב עובדי הוראה בפריפריה, היה 469 לעומת 517 במרכז הארץ. בקרב עובדי הוראה חדשים, 487 ו-528 בהתאמה.
• ממוצע הציון בחשיבה כמותית בקרב עובדי הוראה להוראת מתמטיקה, נמצא במגמת יציבות בשנים האחרונות, כ-100 נקודות בממוצע בחינוך היסודי, כ-110 נקודות בממוצע בחטיבות הביניים וכ-116 נקודות בממוצע בחטיבות העליונות.
• ממוצע הציון באנגלית בקרב עובדי הוראה להוראת אנגלית, נמצא במגמת יציבות בשנים האחרונות, כ-101 נקודות בממוצע בחינוך היסודי, כ-107 נקודות בממוצע בחטיבות הביניים וכ-113 נקודות בממוצע בחטיבות העליונות.
• שיעור הסטודנטים שנה א’ במכללות האקדמיות לחינוך, אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, ירד באופן ניכר במהלך העשור האחרון, מכ-87% בשנת 2006 לכ-56% בשנת 2016.
• ממוצע הציון הכללי בקרב סטודנטים שנה א’ במכללות האקדמיות לחינוך, במגמת ירידה בשנים האחרונות, מכ-514 בשנת 2011 לכ-495 בשנת 2016.
• ממוצע הציון הכללי בקרב מקבלי תואר “בוגר בהוראה” במכללות האקדמיות לחינוך, עלה בעשור האחרון, מכ-466 בשנת 2006 לכ-503 נקודות בשנת 2016.
• בקרב סטודנטים חדשים להסבה להוראה, הציון הממוצע ירד מכ- 524 בשנת 2012 לכ-507 בשנת 2016.