יום האהבה בישראל- חג ט”ו באב 2014

נתונים לרגל יום האהבה

היום מצוין יום האהבה בישראל- חג ט”ו באב. לרגל ט”ו באב שיתקיים השנה ב-11 באוגוסט – פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים אודות נישואים בישראל בשנת 2012. מן הנתונים עולים מספר נתונים מעניינים:

• 50,474 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, מתוכם 37,751 יהודים, 10,766 מוסלמים, 942 דרוזים ו-865 זוגות נוצרים.
• שיעור הנישואין הגולמי היה 6.4 לאלף בכלל האוכלוסייה, 6.3 לאלף בקרב היהודים, 7.9 לאלף בקרב המוסלמים, 7.2 לאלף בקרב הדרוזים ו-5.5 לאלף בקרב הנוצרים.
• גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה היה 27.7 (28.0 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.0 (25.9 בקרב היהודיות).
• כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 באוכלוסייה היהודית עלה מ-28% בסוף 1970 ל-63% בסוף שנת 2012. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-46%.
• 87% מהנישואין של יהודים היו נישואין שבהם שני בני הזוג נישאים לראשונה (רווק עם רווקה), בהשוואה ל-89% נישאים לראשונה בתחילת שנות ה-70.
דיווחים על נישואין בחו”ל בשנת 2012:
• בשנת 2012, דווחו למרשם האוכלוסין 9,509 מקרי נישואין שנערכו בחו”ל שבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין. ב-38% ממקרי הנישואין האלה (3,633 זוגות), שני בני הזוג היו רשומים במרשם האוכלוסין, ב-62% ממקרי הנישואין (5,876 זוגות), רק אחד מבני היה הזוג רשום במרשם האוכלוסין. . זוגות אלו כללו 13,142 אנשים הרשומים במרשם האוכלוסין בישראל אשר נישאו בחו”ל (ראה לוח 2).
• מכלל הזוגות שבהם שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין ושניהם יהודים כשליש נישאו בקפריסין (33%), קרוב לשליש – בארה”ב (28%) וכ-18% נישאו בצ’כיה.