ציון פסיכומטרי נמוך מהממוצע בקרב עובדי הוראה

ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בקרב כלל עובדי ההוראה הוא 494 בלבד

מהם המאפיינים של עובדי ההוראה בישראל מבחינת פרופיל הבחינה הפסיכומטרי : הלמ”ס פרסם מגוון נתונים אודות פרופיל רמת הביצוע של עובדי הוראה עד גיל 40, סטודנטים ובוגרים במכללות האקדמיות לחינוך, בשנים 2017-2006 בבחינה הפסיכומטרית (הציון הכללי וציוני התחומים חשיבה כמותית ואנגלית). מן הנתונים מתחוור כי:
• שיעורם של עובדי ההוראה (עד גיל 40), אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, נמצא במגמת עלייה ניכרת בעשור האחרון, מכ-54% בשנת 2008 לכ-70% בשנת 2017.
• ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בקרב כלל עובדי ההוראה עלה מ-477 נקודות בשנת 2008 ל-494 נקודות בשנת 2017. בקרב עובדי הוראה חדשים, מ-494 ל-509, בהתאמה.
• ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בשנת 2017, בקרב עובדי הוראה ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה, היה 530 לעומת 481 ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה. בקרב עובדי הוראה חדשים, 534 ו-500 בהתאמה.
• ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בשנת 2017, בקרב עובדי הוראה בפריפריה, היה 469 לעומת 517 במרכז הארץ. בקרב עובדי הוראה חדשים, 487 ו-528 בהתאמה.
• ממוצע הציון בחשיבה כמותית בקרב עובדי הוראה להוראת מתמטיקה, נמצא במגמת יציבות בשנים האחרונות, כ-100 נקודות בממוצע בחינוך היסודי, כ-110 נקודות בממוצע בחטיבות הביניים וכ-116 נקודות בממוצע בחטיבות העליונות.
• ממוצע הציון באנגלית בקרב עובדי הוראה להוראת אנגלית, נמצא במגמת יציבות בשנים האחרונות, כ-101 נקודות בממוצע בחינוך היסודי, כ-107 נקודות בממוצע בחטיבות הביניים וכ-113 נקודות בממוצע בחטיבות העליונות.
• שיעור הסטודנטים שנה א’ במכללות האקדמיות לחינוך, אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, ירד באופן ניכר במהלך העשור האחרון, מכ-87% בשנת 2006 לכ-56% בשנת 2016.
• ממוצע הציון הכללי בקרב סטודנטים שנה א’ במכללות האקדמיות לחינוך, במגמת ירידה בשנים האחרונות, מכ-514 בשנת 2011 לכ-495 בשנת 2016.
• ממוצע הציון הכללי בקרב מקבלי תואר “בוגר בהוראה” במכללות האקדמיות לחינוך, עלה בעשור האחרון, מכ-466 בשנת 2006 לכ-503 נקודות בשנת 2016.
• בקרב סטודנטים חדשים להסבה להוראה, הציון הממוצע ירד מכ- 524 בשנת 2012 לכ-507 בשנת 2016.