רוב האזרחים הוותיקים מרוצים מהחיים

87% מהאזרחים הוותיקים מרוצים מהחיים. רבע מהמבוגרים לא מצליחים לכסות את הוצאותיהם. 29% חשים בדידות. 17% חשים חוסר בטחון ללכת באזור מגוריהם בחשיכה

לרגל יום האזרח הוותיק הבין לאומי מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים מהסקר החברתי 2018 אודות האזרחים המבוגרים בישראלים ומצבם. מן הממצאים עולה כי  87% מבני גיל 65 ומעלה בישראל מרוצים מחייהם – 31% ‘מרוצים מאוד’ ו-56% נוספים ‘מרוצים’.

ומה באשר למצב הבריאותי של המבוגרים בישראל ? מן הממצאים עולה ש- 42% מעריכים שמצב בריאותם לא טוב. 43% מהמבוגרים בסקר מדווחים על בעיה בריאותית או פיזית אשר מפריעה להם בתפקוד יומיומי: 39% מהגברים ו-47% מהנשים.

התעמלות בגיל מבוגר. ג.קרטר בריצה. מקור: ויקיפדיה.
התעמלות בגיל מבוגר. ג.קרטר בריצה. מקור: ויקיפדיה.

ביחס לנושאים הכלכלים מצבם של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל – מן הפרסום עולה כי שלושה רבעים (76%) מבני 65 ומעלה מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות (בהן הוצאות מזון, חשמל וכו’), ואילו שיעור של 23% אינם מצליחים.

עוד עולה לגבי תעסוקתם של אזרחים וותיקים כי מחצית מביניהם שאינם עובדים (48%), מתקיימים בעיקר מקרן פנסיה או מחסכונות שלהם או של בני זוגם; 45% מתקיימים בעיקר מקצבאות של המוסד לביטוח לאומי או של משרד ממשלתי אחר.

בסוף שנת 2018 מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל מיליון ו-56 אלף איש, מתוכם 586 אלף נשים ו-470 אלף גברים. כ-41% מהאזרחים הוותיקים הם בני 75 ומעלה. בשנת 2018 התווספו לקבוצת האזרחים בני 65 ומעלה ילידי שנת 1953.עוד עולה מנתונים שפרסמה הלמ”ס כי תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל נמשך באופן הדרגתי; עם קום המדינה היה חלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה 4% בלבד, בשנת 2018 – 11.8%, ובשנת 2040 חלקם צפוי לעלות לכ-14% (קרוב לשני מיליון איש). מנתוני הלשכה עולה כי אצל אוכלוסיית היהודים והאחרים בני 65 ומעלה, 29% נולדו בישראל (מתוכם 4% הם ילידי ישראל שגם אביהם יליד ישראל). כלומר, האוכלוסייה הוותיקה היא ברובה של ילידי חו”ל. הנתונים מצביעים על כך שרוב האזרחים הוותיקים נשואים (60%) ורבע מהאזרחים הוותיקים הינם אלמנים.

מן הנתונים המתפרסמים עולה עוד כי 17% מהאזרחים המבוגרים מרגישים ‘לא כל-כך בטוח’ או ‘בכלל לא בטוח’ ללכת לבד בחשיכה באזור מגוריהם, 9% מהגברים ו-24% מהנשים; 12% מדווחים שהם לא יוצאים מביתם בחשיכה – מרביתם נשים 6% מהגברים לעומת 18% מהנשים). הנתונים מצביעים על כך שאוכלוסית האזרחים הוותיקים מצויה בסיכון מוגבר לתאונות דרכים והם היוו  25% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2018, לעומת 29% בשנת 2017.

הנתונים המתפרסמים מעלים כי כשני שליש מהאזרחים מעל גיל  65 משתמשים ברשת האינטרנט (62% לעומת 89% בקרב הצעירים יותר), וניכר שבמהלך השנים ניכרת עליה בשיעור המשתמשים. לצד זה עולה כי רק רבע עושים שימוש ברשת בפעולות בנקאיות ותשלומי חשבונות; 21% משתמשים ברשת לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה כגון הורדת טפסים, קבלת אישורים.