שימוש בויטמינים והפלות

שימוש בויטמינים ומינרלים בתקופת ההריון, והפחתת סיכון להפלות

הפלה היא אירוע טראומתי מבחינה נפשית וגופנית. הסיבות להפלות טרם נחקרו עד תום ואינן נהירות דיין. מחקר חדש שפורסם בכתב העת האמריקאי לאפידמיולוגיה American Journal of Epidemiology  ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין דיווח עצמי על שימוש של נשים בשלבי ההריון המוקדמים בתוספים של ויטמינים לבין שיעורי ההפלות. בין השנים 2000 ל-2008 נבחנו 4,752 נשים אמריקאיות. המידע אודות השימוש שלהן בויטמינים נאסף החל מראיון מהלך הטרימסטר הראשון להריון. כ-95% מהנשים דיווחו על שימוש בויטמינים בתקופה המוקדמת של ההריון. מתוך המדגם, נמנו 524 הפלות. ניתוח הנתונים הצביע על כך שהסיכוי להפלות בקרב נשים שנטלו ויטמינים בתחילת ההריון היה נמוך ב-57% בהשוואה לנשים שלא השתמשו בויטמינים.

ויטמינים.מקור: ויקיפדיה. ברשיון CC2-sa-by צילום:Ragesoss
ויטמינים.מקור: ויקיפדיה. ברשיון CC2-sa-by צילום:Ragesoss

תוצאות המחקר לא מצאו גורמים מתערבים כגון מאפייני גיל אימהות, נתוני הריונות קודמים, מצב משפחתי, השכלה, גזע ומוצא אתני, עישון ושימוש בהורמון הפרוגסטרון שהשפיעו על שיעורי ההפלות, מלבד המשתנה המרכזי- שימוש או אי שימוש בויטמינים.

עם זאת לסיכום, חשוב להדגיש כי נדרשים תימוכין מחקריים נוספים על מנת לבחון האם קשר זה מעיד שאכן נטילת ויטמינים מפחיתה את הסיכון להפלות. כן לדוגמה ייתכן כי נשים שעושות שימוש בויטמינים הן אוכלוסייה שמתאפיינת באורח חיים, בפעילויות ובהתנהלות בריאה שהיא הגורם האמיתי לשיעור ההפלות הנמוך בקרבן. כמו כן, במחקר זה לא נעשו הבחנות בין תקופות התחלת השימוש בויטמינים (טרימסטרים) או הבחנות לגבי מהות מדויקת של הויטמינים (מינוני הויטמינים, ורכיבי התוספים).

הקישור למחקר בדבר הקשר בין נטילת ויטמינים לשיעור הפלות נמוך


דילוג לתוכן